Юрій Петрушенко, член редакційної колегії журналу “Бізнес-етика та лідерство” (БЕЛ), взяв участь у презентації дослідження ЮНЕСКО в Белграді

Юрій Петрушенко, член редакційної колегії журналу “Бізнес-етика та лідерство” (BEL), був запрошений на презентацію третього звіту щодо освіти дорослих, який відбувся 26 січня в Центральній та Східній Європі в Белграді.

Третій звіт щодо навчання дорослих (GRALE III) являє собою цілісний підхід до навчання протягом усього життя для підтримки країн у досягненні цілей сталого розвитку. Звіт містить наступні розділи: Вплив освіти та освіти дорослих на здоров’я та добробут; зайнятість та ринок праці; соціальне, громадянське та суспільне життя. Звіт спрямований на те, щоб допомогти політикам та практикам розробляти навчальні програми, політику та основи для освіти та освіти дорослих (ALE). У доповіді ЮНЕСКО аналізуються дослідження двох попередніх у п’яти галузях: політика; управління; фінансування; участь, включення та справедливість; якість.