Член редакційної колегії журналу «Соціально-економічні виклики» Тетяна Пімоненко пройшла стажування в Ризькому Технічному Університеті

З 15 жовтня 2018 року член редакційної колегії журналу «Соціально-економічні виклики» Пімоненко Тетяна розпочала наукове стажування в рамках стипендіальної програми Уряду Латвії (Latvian State Scholarships). Її наукове стажування було присвячено питанням зеленої економіки та раціонального природокористування. Вона взяла участь у 59 Міжнародній Науковій конференції SCEE 2018. Наковці понад ніж з 10 країн (Польща, Латвія, Україна, Литва, Болгарія, Грузія, Філіппіни, Тайланд, тощо) взяли участь у роботі конференції. Вони обмінялись досвідом, перспективами та бар’єрами розвитку інновацій в своїх країнах. У результаті було узагальнено перспективи та проблеми розвитку інновацій, а також шляхи їх вирішення.