Членкиня редакційної колегії журналу «Соціально-економічні виклики» Тетяна Володимирівна Пімоненко отримала стипендію Кабінету Міністрів України

15 червня 2020 членкиня редакційної колегії журналу «Соціально-економічні виклики» Тетяна Пімоненко отримала стипендію Кабінету Міністрів України. Відповідна увага є цілком заслуженою, оскільки за даними Бібліометрики української науки вона входить в  ТОП-5 вітчизняних науковців за індексом Гірша, який становить за наукометричними базами Scopus 9, за WOS – 7.

Пімоненко Т.В. є виконавицею держбюджетних НДР, учасницею проектів Jean Monnet та SCOPES, керівником госпдоговірних науково-дослідних проектів. Вона стипендіатка програми імені Фулбрайта, Латвійського уряду, Індійської програми технічного та економічного співробітництв, Національної стипендіальної програми Словацької Республіки.