Гаяне Товмасян, член редакційної колегії журналу «Бізнес етика та лідерство» опублікувала монографію, присвячену питанням розвитку туризму у Вірменії

Монографія «Питання розвитку туризму у Вірменії» Гаяне Товмасян, кандидатки економічних наук, члена редакційної колегії журналу «Бізнес етика та лідерство», старшої наукової співробітниці Науково-дослідного центру «Янтар» в АДЕУ, викладачки PAARA, була опублікована рішенням Наукової ради Академії державного управління РА.

Об’ємна монографія з 620 сторінок узагальнює результати дослідження, проведеного авторкою протягом останніх років. У монографії авторка звертається до теоретичних та практичних, а також концептуальних питань розвитку туризму.

Книга відображає сутність, типи та світові тенденції розвитку туризму, а також міжнародну практику розвитку та управління промисловістю на прикладі різних країн. Вона також аналізує вплив пандемії коронавірусу на туризм.

У монографії також підсумовується аналіз з питань підвищення конкурентоспроможності в туризмі, впровадження інновацій, безпеки туризму, маркетингу, інвестицій, розвитку транспортної інфраструктури, оцінки якості готельних послуг, оцінки задоволеності туристів, вдосконалення туристичної освіти, забезпечення ефективної співпраці з ринком праці, сталий розвиток туризму у Вірменії.

Монографія може бути корисною для громадськості та органів місцевого самоврядування у галузі туризму, приватних та неурядових організацій, навчальних закладів, для студентів та викладачів, дослідників, а також зацікавлених у даній галузі.