Роланд Барді, член редакційної колегії журналу “Бізнес етика та лідерство” опублікував монографію “Суспільні блага, сталий розвиток та внесок бізнесу”

Монографія «Суспільні блага, сталий розвиток та внесок бізнесу» Роланда Барді, доктора філософії, члена редакційної колегії журналу «Бізнес етика та лідерство», консультанта BardyConsult в Мангеймі, Німеччина, була опублікована 22 лютого 2021 року.

Ця книга дає широкий огляд теми суспільних благ та висвітлює невід’ємний зв’язок між сталим розвитком та корпоративною відповідальністю за покращення поточного та майбутнього добробуту громад. Основна ідея полягає в тому, що сталий розвиток орієнтований на збереження та підтримку суспільних благ. Отже, той, хто використовує суспільні блага, несе відповідальність за їх збереження, утримання та, якщо вони слаборозвинені, за їх розширення. Успішні результати як зараз, так і в майбутньому залежать від позитивних відносин між державним та приватним секторами. Ця книга стимулюватиме дискусії вчених та політиків у галузі сталого розвитку з керівниками підприємств та заповнить розрив між державним та приватним секторами шляхом побудови спільного розуміння та загальних методологій для впровадження та вимірювання сталого розвитку в макро- та мікросфери.

Детальнішу інформацію про монографію можна знайти тут.