Плата за публікацію

Усі статті в журналі «Бізнес етика та лідерство» публікуються у повному відкритому доступі. Усі статті публікуються за ліцензією Creative Commons (CC BY) license.

Журнал «Бізнес етика та лідерство» надає Золотий відкритий доступ. Це означає, що кожен читач має вільний доступ (може читати та завантажувати) до повного тексту всіх опублікованих статей, може повторно використовувати опублікований вміст статті, якщо здійснюється належне цитування оригінальної статті. Золотий відкритий доступ надається читачам авторами або їхніми установами/дослідницькими організаціями шляхом оплати за публікацію (плата за обробку статей).

Автор, установа або спонсор дослідження сплачує кошти за обробку статті, коли її приймають до публікації після рецензування (платежів за подання чи рецензування немає). Вони покривають витрати на редагування копій, форматування тексту, створення малюнків і таблиць тощо. Ця плата також включає адміністрування процесу рецензування, архівування статей, адміністрування сайту (розміщення статей на сайті, його супровід та підтримка), промоцію журналу та статей (розповсюдження контенту журналу, обслуговування служб індексування тощо) та підтримку клієнтів. Вартість публікації статті встановлюється відповідно до розрахунку витрат (як правило – щорічно та може періодично коригуватися), що затверджується нормативною базою Сумського державного університету.

Плата за обробку статті сплачується на офіційний рахунок Сумського державного університету. Вона складає 50 євро. Оплата не залежить від розміру статті. Автори можуть замовити друкований примірник випуску. У цьому випадку автор повинен повідомити редакцію та оплатити вартість доставки (залежить від країни автора).

Знижки

Для авторів діють знижки. Рішення про надання знижок приймається на розсуд редколегії за погодженням з Видавцем – Сумським державним університетом. Роз’яснення та консультації з усіх фінансових питань (включаючи знижки) та рахунків надає помічник головного редактора: bel_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

Можуть бути застосовані такі варіанти знижок:

  • Авторам із країн із низьким рівнем доходу (відповідно до даних Світового банку) – можлива знижка 20%;
  • Авторам із країн із середнім рівнем доходу (відповідно до даних Світового банку) – можлива знижка 10%;
  • Автори з країн, де тривають військові конфлікти, або автори, які не мають фінансової можливості, можуть бути звільнені від оплати;
  • Члени редакційної колегії мають можливість безкоштовно опублікувати 1 статтю на рік;
  • Рецензентам можлива знижка 50%.

У випадку індивідуальної знижки, автору необхідно зв’язатися з редакцією та надіслати заявку, де буде обґрунтована причина знижки на оплату або звільнення від плати за публікацію. Усі випадки редакція розглядає індивідуально.

Журнал Бізнес етика та лідерство дотримується рекомендацій Fair Open Access Alliance щодо надання прозорої структури оплати з урахуванням Принципу 5 Plan S.

Послуга % від загальної суми Сума, євро
Операції з журналом (підтримка журналу, розробка та обслуговування платформи, інший допоміжний персонал) 15 7.5
Публікація журналу (сортування, керування рецензуванням, допомога редактору, коректура, індексування та архівування) 60 30
Маркетинг і розповсюдження (витрати на просування вмісту журналу серед науковців, дослідників, асоціацій, установ, у професійних соціальних мережах тощо) 10 5
Редакційні витрати (грант на відрядження або стипендія членам редакції) 1 0.5
Загальні (управління та адміністрування, накладні витрати, комунальні послуги) 7 3.5
Знижки 7 3.5
РАЗОМ 50

Джерела підтримки / Джерела фінансування

Журнал фінансується за рахунок оплати за наукове редагування та організаційної підтримки видавця – Сумського державного університету.

Плату за публікацію статті можна здійснювати через систему онлайн-платежів. Ви можете запитати помічника головного редактора про детальну інформацію щодо оплати.