Авторське право та ліцензування

Авторські права на всі статті, опубліковані в “Business Ethics and Leadership”, зберігаються за автором (авторами) статті. Усі статті мають ліцензію відкритого доступу Creative Commons CC BY

Вона дозволяє використовувати, розповсюджувати та відтворювати статтю на будь-якому носії за умови належного цитування оригінальної роботи.

Ліцензія CC BY дозволяє комерційне та некомерційне повторне використання.

Якщо автори використовували раніше опубліковану інформацію (текст, рисунки, таблиці та ін.) і цей матеріал не має авторського права або є публічною власністю, то додатковий дозвіл на повторне його оприлюднення не потрібен. Зокрема, у наступних випадках не потрібно дозволу:

  • Якщо стаття містила таблиці, графіки, рисунки, кардинально змінені та/або вдосконалені авторами. У цьому випадку ми рекомендуємо вказати «Змінено на основі….», «Упорядковано/узагальнено/обчислено на основі даних з…..»
  • Якщо автори використали частину/фрагмент власних результатів, які були опубліковані раніше. У цьому випадку автори повинні цитувати відповідні джерела, які опублікували цей матеріал.
  • Короткі цитати не потребують отримання дозволу, однак кожна цитата має супроводжуватися належним посиланням на відповідне джерело у списку літератури.

Якщо опублікована раніше інформація має авторське право, то перед подачею статті до розгляду необхідно отримати дозвіл від видання, де ця інформація була опублікована вперше, на її повторну публікацію. Такий дозвіл необхідно отримати в наступних випадках:

  • Якщо в статті буде використано інформацію, яка є об’єктом авторського права не автора, а видавництва або інших суб’єктів.
  • У статті використано таблиці, графіки, рисунки, запозичені з інших джерел, які не зазнавали змін або змінювалися незначно.
  • У статті використано фотографії, 3D моделі, на які автори не мають авторських прав, або запозичені з інших джерел, які не зазнавали змін або змінювалися незначно.

Факт отримання дозволу на публікацію відповідної інформації підтверджується зазначенням під використаним об’єктом наступного: «Відтворено з дозволу «Ім’я та прізвище автора», «Назва джерел»; видано “Назва видавництва”, “Рік”.

Редакційна колегія журналу “Business Ethics and Leadership” дуже серйозно ставиться до проблем порушення авторських прав, наукової етики, плагіату чи інших порушень найкращої практики публікацій та зосереджена на захисті прав авторів.

Будь ласка, зверніть увагу, що автор(и) повинні уникати використання будь-якої форми маніпуляції цитуваннями, яка детально пояснюється в COPE Guidelines on Citation manipulation.

Автори (співавтори), які подали статті для публікації в журналі “Business Ethics and Leadership”, повинні дотримуватись етичних принципів під час проведення досліджень та написання рукописів.

Редколегія журналу відповідає за якість опублікованих статей, але етична відповідальність за зміст кожної опублікованої статті покладається на автора (співавторів).

Автори (співавтори) гарантують, що їхній рукопис є оригінальним, не порушує прав інтелектуальної власності, а також те, що цей матеріал раніше ніде не публікувався та не надсилався до друку в інші журнали.