Політика цифрового архівування та збереження

Цифрове архівування та збереження можна розглядати як набір процесів і дій, спрямованих на те, щоб інформація, доступна в цифровому форматі, через тривалий час постійно залишалася надійно захищеною та безперешкодно розповсюджувалася. Важливо зберегти цифровий контент журналу, щоб забезпечити постійну доступність читачів до нього. 

Архівування та зберігання контенту журналу “Business Ethics and Leadership” забезпечується шляхом:

Архівація сайту

Весь цифровий контент (у форматі XML і PDF) зібрано на єдиному хмарному сервері, який доступний для читачів онлайн. У будь-якому випадку резервна копія цифрового вмісту (в обох форматах XML і PDF) зберігатиметься протягом 24-36 годин.

Реферування/індексування

Журнал “Business Ethics and Leadership” індексується в Google Scholar, WorldCat, IndexCopernicus Journals Master List тощо (детальніше про індексування), де зберігаються метадані статті (назва, анотація, автори та їхні афіліації, ключові слова тощо).

Самоархівування

Прийняті статті можуть бути заархівовані авторами у своїх інституційних репозитаріях або на особистих веб-сайтах/сторінках. Але при цьому важливо, щоб автори зазначили: The published paper is available at http://dx.doi.org/[DOI of the document]. Це дозволить ідентифікувати назву журналу та видавця.

Незалежний та локальний архів

Редакція журналу “Business Ethics and Leadership” має намір видавати статті протягом тривалого часу.

У той же час, у разі виникнення будь-яких ситуацій (наприклад, видавець призупиняє свою діяльність, журнал перестає існувати, журнал не переходить у власність іншого видавця чи організації, архів статей не доступний на сайті журналу, технічні проблеми у роботі інформаційної платформи журналу тощо) читачі матимуть доступ до текстів статей через локальний eSSUIR (Електронний інституційний репозитарій СумДУ) та незалежні архіви (Національна бібліотека України імені Вернадського, SHERPA/RoMEO,  Portico). 

eSSUIR (Електронний інституційний репозитарій СумДУ) – електронний архів Сумського державного університету, який збирає, зберігає, поширює та забезпечує тривалий, постійний і надійний доступ до наукових досліджень науково-педагогічних працівників і студентів університету, а також вмісту наукових журналів, видавцем яких є університет. Цей ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері університету в Інтернеті та доступний з будь-якого місця та в будь-який час, спрямований на збір та зберігання інтелектуальних продуктів університетської спільноти в електронному вигляді. Крім того, eSSUIR сприяє поширенню матеріалів у світовому науковому та освітньому просторі, забезпечує вільний доступ до наукової інформації для української та світової наукової спільноти. За результатами лютневої версії 2022 року глобального рейтингу Transparent Ranking від Webometrics, репозитарій Сумського державного університету є першим серед інституційних репозитаріїв України за кількістю документів, проіндексованих Google Scholar (61 700). Репозитарій займає 35 місце серед 3751 інституційних репозиторіїв світу та 45 місце серед 3885 репозиторіїв світу.

Репозитарій Національної бібліотеки України імені Вернадського – є частиною загального електронного інформаційного ресурсу Національної бібліотеки України імені Вернадського як провідного державного культурно-освітнього і наукового закладу України. В репозитарії НБУВ всі статті журналу “Business Ethics and Leadership” доступні в електронному вигляді. РЕПОЗИТAРІЙ НБУВ забезпечує постійний безкоштовний доступ до електронного архіву засобами інтернет-технологій. Репозитарій є частиною загального електронного інформаційного ресурсу НБУВ.

Sherpa Romeo — це онлайн-ресурс, який підтримує політику відкритого доступу видавців і журналів з усього світу. Кожне зареєстроване видавництво або журнал, що зберігається в Romeo, ретельно перевіряється та аналізується командою спеціалістів, які надають стислі відомості про дозволи на самоархівування та умови прав, наданих авторам, для кожного окремого журналу, де це можливо. Інформація, яка надається через цей сервіс, насамперед орієнтована на інтереси наукової спільноти.

Автори можуть ділитися своїми дослідженнями різними способами.

Portico — це незалежний архів, який зберігає та забезпечує доступ до контенту електронних журналів, електронних книг і цифрових колекцій. Portico також гарантує, що збережений вміст залишатиметься доступним і придатним для використання дослідниками, науковцями та іншими зацікавленими особами в майбутньому.