Редакційна незалежність

Сумський державний університет є засновником та видавцем міжнародного наукового журналу «Бізнес-етика та лідерство». Редактори журналу та видавець (засновник) співпрацюють і розподіляють обов’язки та відповідальність відповідно до публікаційної політики журналу.

Поняття «редакційна незалежність» означає, що редакційна колегія журналу має повну свободу вирішувати питання про публікацію або відмову у публікації статті виключно на основі її наукової цінності, незалежно від думки засновників і видавців журналу, авторів та їх спонсорів, інших інституцій та персоналу. Крім того, рішення про термін публікації статті також приймається виключно редакційною колегією.

Найголовнішою мотивацією для редакційної колегії журналу «Бізнес-етика та лідерство» є видання якісних рецензованих статей, що відповідають ключовим темам, цілям і тематиці журналу. Комерційні інтереси не можуть мати пріоритету над цією політикою. Згідно з ключовими принципами WAME, засновники (видавці) мають право наймати та звільняти редакторів та членів редакційної колегії, а також усувати від виконання обов’язків членів Колегії рецензентів, проте це має відбуватися лише за суттєвих причин, наприклад, прийняття ними необґрунтованих рішень, порушення редакційної політики журналу або особиста поведінка (наприклад, кримінальні дії, порушення етики, недобросовісне виконання обов’язків), які несумісні з довірою.

Також може бути доречним припинення роботи члена редакційної колегії, Колегії рецензентів або співробітника редакції, якщо з будь-якої причини засновник та видавець виявлять, що вони не можуть взаємо довіряти та співпрацювати разом. Припинення їх повноважень має бути свідомим процесом, що передбачає відкрите обговорення на найвищому рівні і не має бути поспішним, за винятком грубих протиправних дій. Рішення редакційної колегії мають бути самостійними, прийматися без будь-якого тиску чи впливу, ґрунтуватися головним чином на достовірності статті та її важливості для читачів, а не на комерційному успіху автора або журналу. Засновник (видавець) ніде та ні за яких умов не може коментувати рішення редакційної колегії журналу. Керівництво журналу дотримується принципів Core Practices.