Положення про відкритий доступ та бібліографічні метадані

Журнал Business Ethics and Leadership є журналом відкритого доступу. Редакційна колегія журналу дотримується принципів Будапештської ініціативи відкритого доступу 2002 року:

“Під “відкритим доступом” до цієї [наукової] літератури ми маємо на увазі вільний і безкоштовний доступ до публікацій в Інтернеті для всіх користувачів з можливістю читання, завантаження, копіювання, розповсюдження, друку, пошуку і посилань на повні тексти цих статей, залучення в процес індексування, введення їх даних в програмне забезпечення або їх використання для будь-яких інших цілей, передбачених законом, за умови відсутності фінансових, юридичних або технічних перешкод, за винятком тих, які регулюють доступ до власне Інтернету. Єдиним обмеженням на відтворення і розповсюдження публікацій і єдиною умовою збереження авторського права в цій сфері має бути надання авторам контролю над цілісністю їхньої роботи, а також права на обов’язкове посилання на його ім’я і належне цитування.”

Бажаною є політика самоархівування авторами, оскільки журнал підтримує ідею, що така політика є найефективнішим способом популяризації наукових відкриттів і досягнень.

Для популяризації наукових знань та обміну інформацією важливу роль відіграє цитування (відповідно до ліцензій Creative Commons,) тому всі дані про цитування в статтях нашого журналу є активними та реальними, відокремленими, структурованими та відкритими.

Всі статті, опубліковані в наших журналах, мають DOI (цифрові ідентифікатори об’єктів) із зазначенням у них усіх метаданих та URL-адрес статей.

ARMG Publishing підтримує такі ініціативи: