Публікаційна етика та заява про зловживання службовим становищем

Журнал “Business Ethics and Leadership” вважає етику публікацій важливою складовою редакційної та публікаційної політики. Редакційна колегія, редакція та зовнішні запрошені рецензенти дотримуються принципів публікаційної етики та визнаних у світі високих стандартів видавничої справи. У нашому Кодексі поведінки ми використовуємо рекомендації Комітету з етики публікацій. Також у своїй роботі використовуємо такі вказівки, як Принципи прозорості та найкращі практики у наукових публікаціях і Кодекс поведінки для видавців журналів.

1. Веб-сайт

Науковий журнал “Business Ethics and Leadership” має свій власний веб-сайт, на якому розміщена вся необхідна інформація про журнал відповідно до етичних і професійних стандартів.

На сайті детально описані всі елементи редакційної та публікаційної політик, представлені інструкції для авторів, членів редакційної колегії та рецензентів, детально описана процедура подання рукописів на розгляд, вартість публікації та система знижок, міститься інформація про власників та видавців журналу, редакційну команду, представлені контакти редакції, наведені повні дані по членів редакційної колегії та зовнішніх запрошених рецензентів, бази індексування та агрегатори контенту, зазначені програмні продукти, за допомогою яких рукописи перевіряються на наявність ознак плагіату, регулярно оновлюються новини, інформація про партнерство та кооперацію, а також послуги, що надаються.

На сайті у відкритому доступі знаходяться всі номери журналу з моменту його започаткування. Сторінка кожної статті містить інформацію про авторів, анотацію статті та список посилань, дати отримання рукопису, його прийняття та публікації, лічильник скачувань та переглядів статті із сайту. Зі сторінки статті на веб-сайті журналу читач може скачати повний текст статті без будь-яких обмежень.

Сайт журналу має англійську та українську версії.

Сайт містить кнопки для швидкого та зручного контактування з головними редакторами та редакційною командою, а також здійснення онлайн оплати.

Редакція журналу регулярно вживає всіх необхідних заходів для безперебійної роботи сайту, забезпечення кібербезпеки та збереження даних.

У вкладці “Цілі та тематика” на веб-сайті чітко визначені ключові напрямки досліджень, результати яких можуть публікуватися в журналі, цільова аудиторія, предметні галузі і категорії, а також їх класифікації, інша важлива інформація (див. нижче).

Друкований та електронний номери ISSN журналу “Business Ethics and Leadership” представлені на веб-сайті (ISSN – 2520-6761 (друк); ISSN – 2520-6311 (онлайн)).

2. Назва журналу

Журнал “Business Ethics and Leadership” має унікальну назву. Його не можна сплутати з іншими журналами. Ця інформація чітко вказана на веб-сайті журналу “Business Ethics and Leadership”.

3. Процес рецензування

Журнал “Business Ethics and Leadership” підтримує модель подвійного таємного рецензування. Рецензування рукописів здійснюють як члени редакційної колегії (їх список та детальна інформація про них представлені за посиланням), а також зовнішні запрошені рецензенти (список яких також представлений на сайті за посиланням).

Рецензенти обираються відповідно до їхніх наукових інтересів, які мають відповідати темі статті. Звіти рецензентів надсилаються авторам та містять думку рецензента щодо прийняття/відхилення/доопрацювання рукопису та рекомендації авторам. На веб-сайті журналу детально описані процес рецензування та його етапи, можливі причини відхилення статті (Процес рецензування), а також надані детальні пояснення щодо принципів роботи рецензентів та рекомендації щодо їх дій у різних випадках (Інструкції для рецензентів).

4. Право власності та менеджмент журналу

Сумський державний університет (Україна) та Academic Research and Publishing UG (i. G.) (Німеччина) є співзасновниками журналу “Business Ethics and Leadership”. Academic Research and Publishing UG (i. G.) є видавцем журналу “Business Ethics and Leadership”.

5. Орган управління

Редактори журналу та видавці (засновники) співпрацюють і розподіляють обов’язки та відповідальність відповідно до публікаційної політики журналу.

З метою координації всіх процесів управління діяльністю журналу «Business Ethics and Leadership», утворено Раду Співзасновників у складі шістьох осіб, яка складається із уповноважених представників співзасновників журналу (по три від кожного із співзасновників). Її персональний склад наведений на сайті журналу за посиланням.

Рада Співзасновників: затверджує редакційну політику журналу; заслуховує звіти Головних редакторів щодо діяльності журналу, реалізації програмних цілей та приймає рішення з цих питань; приймає рішення про припинення видання журналу чи зміни складу співзасновників; вносить зміни у склад Головних редакторів журналу, які у свою чергу формують редколегію журналу; розглядає будь-які інші організаційні питання, пов’язані із управлінням діяльністю журналу. Рішення Ради Співзасновників приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні.

Згідно з ключовими принципами WAME, засновники (видавці) мають право наймати та звільняти редакторів та членів редакційної колегії, проте це має відбуватися лише за суттєвих причин, наприклад, прийняття ними необґрунтованих рішень, порушення редакційної політики журналу або особиста поведінка (наприклад, кримінальні дії, порушення етики, недобросовісне виконання обов’язків), які несумісні з довірою.

Основні положення редакційної незалежності журналу наведені на веб-сайті за посиланням Редакційна незалежність.

Головні редактори, секційні редактори, члени редакційної колегії, зовнішні запрошені рецензенти та редакція журналу “Business Ethics and Leadership” залучаються до діяльності журналу. Члени редакційної колегії та рецензенти є фахівцями у галузях, що відповідають тематичним напрямкам журналу. Усі члени виконують свої функції та дотримуються стандартів публікаційної етики. Список членів редакційної колегії та зовнішніх запрошених рецензентів постійно переглядається. Повні імена, місце роботи, наукові інтереси, посилання на наукові профілі членів редакційної колегії та рецензентів представлені на сайті журналу.

За посиланням Інструкції для редакторів та Інструкції для рецензентів наведено розподіл обов’язків між головними редакторами, секційними редакторами, членами редколегії, помічниками редакторів, технічними редакторами, а також розташована кнопка для швидкого та зручного контактування із головними редакторами.

6. Редакція/контактна інформація

Повні імена та посади членів редакційної колегії журналу, а також помічників головних редакторів, технічних редакторів, пруфрідерів, графічних дизайнерів, веб-менеджеру, вказані на веб-сайті журналу.

Також на сайті журналу наведена повна контактна інформація редакції (адреса, телефон, факс, електронні пошти). Також за цим посиланням функціонує кнопка швидкого контактування з редакцією журналу.

На сайті у вкладинці Про нас представлена інформація про Центр «ARMG Publishing» як структурний підрозділ Сумського державного університету, який опікується виданням журналу з боку одного із співзасновників – Сумського державного університету.

7. Авторське право та ліцензування

Політика авторського права чітко описана на сайті журналу у вкладці Авторське право та ліцензування. Усі статті мають ліцензію відкритого доступу Creative Commons CC BY. Вона дозволяє використовувати, розповсюджувати та відтворювати статтю на будь-якому носії за умови належного цитування оригінальної роботи. Ліцензія CC BY дозволяє комерційне та некомерційне повторне використання матеріалу. Якщо автори використовували раніше опубліковану інформацію (текст, малюнки, таблиці та ін.), вони повинні отримати дозвіл на її використання та перевидання, а також поставити коректне посилання на першоджерело. Зробити це слід перед подачею статті на розгляд у журнал.

Журнал “Business Ethics and Leadership” є журналом відкритого доступу. Деталізована інформація про політику журналу у цьому напрямку наведена на сайті журналу у вкладці Положення про відкритий доступ метадані та бібліографічні метадані.

Всі дані про цитування в статтях є активними та реальними, відокремленими, структурованими та відкритими (відповідно до ліцензій Creative Commons). автори повинні уникати використання будь-якої форми маніпуляції цитуваннями відповідно до рекомендацій COPE Guidelines on Citation manipulation.

Всі статті мають DOI (цифрові ідентифікатори об’єктів) із зазначенням у них усіх метаданих та URL-адрес статей.

8. Авторські платежі

Існує плата за обробку статті, яку сплачує автор, коли стаття приймається до публікації після рецензування (журнал “Business Ethics and Leadership” не бере платежів за подання чи рецензування статті). Вона покриває витрати на редагування тексту рукопису, рисунків і таблиць, форматування тексту, адміністрування процесу рецензування, архівування статей, адміністрування сайту (розміщення статей на сайті, його обслуговування та підтримку), просування журналу та статей (розповсюдження вмісту журналів, обслуговування служб індексування тощо) та підтримку клієнтів. Потенційні автори можуть знайти всю інформацію про авторські платежі на веб-сайті за посиланням Плата за публікацію та дисконти до того, як подати свої рукописи на рецензування або перед тим, як вони почнуть готувати свій рукопис до подання. Плата за обробку статті в розмірі 50 євро оплачується авторами після її прийняття до друку. Оплата не залежить від розміру статті.

Плату за публікацію статті можна здійснювати через систему онлайн-платежів.

Журнал надає знижки для авторів із країн із низьким та середнім рівнем доходу (у розмірі 20 % та 10 % відповідно). Автори з країн, що розвиваються, з країн, де тривають військові конфлікти, а також автори, які не мають фінансової можливості сплатити плату за обробку статті, можуть бути звільнені від оплати. Крім цього, журнал надає можливість українським вченим отримувати гранти на публікацію. Детальна інформація про ці можливості міститься на сайті журналу за посиланнями Плата за публікацію та дисконти та Плата за опублікування статті для країн, що розвиваються.

Журнал “Business Ethics and Leadership” дотримується рекомендацій Fair Open Access Alliance щодо надання прозорої структури оплати з урахуванням Принципу Plan S.

9. Процес виявлення дослідницьких порушень та розгляду звинувачень у неправомірній поведінці під час дослідження

Редакційна колегія закликає всіє авторів, що мають намір подати рукопис для розгляду в журнал “Business Ethics and Leadership”, дотримуватися принципів наукової транспарентності, чесності, ретельності і досконалості у дослідженні, прозорості, поваги до співавторів чи учасників дослідження тощо.

Редакційна колегія журналу “Business Ethics and Leadership” дотримується етичних стандартів у публікаційній та науковій сферах, а також принципів COPE. Відповідно до політики журналу, до розгляду приймаються статті, які містять лише власні ідеї авторів та результатів їх досліджень. Перед відправкою на рецензування всі статті перевіряються на оригінальність та наявність запозичень (плагіату). Журнал “Business Ethics and Leadership” використовує StrikePlagiarism.com і iThenticate для перевірки статей на оригінальність та наявність запозичень (плагіату).

Редакційна колегія відхилить рукописи, якщо вони містять будь-яку форму плагіату:

 • прямий;
 • копіювання;
 • самоплагіат (рециркуляція);
 • мозаїчний (патчрайтинг);
 • випадковий;
 • ремікс;
 • гібрид;
 • mashup;
 • посилання на неіснуючі джерела;
 • агрегатор;
 • re-Tweet.

На сайті журналу за посиланням Політика щодо запозичень (плагіату) міститься детальна інформація щодо видів та форм плагіату, а також санкції до дослідників, які припустилися порушень політики щодо наявності запозичень (плагіату).

Інші види дослідницьких порушень

Крім плагіату, існує ще низка випадків, в яких дія визнається як недоброчесна поведінка під час проведення досліджень:

 • маніпулювання авторством або зневага до ролі інших дослідників в публікаціях;
 • подання або публікації одного й того ж дослідження у двох журналах як одночасно, так і з різницею у кілька років;
 • надмірна публікація (відома як «публікація салямі»);
 • маніпуляції з цитуваннями;
 • фальсифікація даних;
 • фабрикування даних;
 • перевидання значних частин своїх ранніх публікацій, в тому числі перекладів, без належного підтвердження або цитування оригіналу;
 • приховування (замовчування) результатів досліджень;
 • надання спонсорам можливості ставити під загрозу незалежність дослідного процесу або повідомлення про результати таким чином, щоб сформулювати або поширити упереджене уявлення про дослідження;
 • невиправдане розширення бібліографії дослідження;
 • зловмисне звинувачення дослідника в скоєнні проступку (злочину) або в інших порушеннях;
 • викривлення наукових досягнень;
 • перебільшення важливості та практичної значимості результатів;
 • затримка або непотрібне ускладнення роботи інших дослідників (саботаж);
 • зловживання службовим становищем для заохочення порушення дослідницької доброчесності;
 • ігнорування передбачуваних порушень дослідницької доброчесності іншими особами, або покриття проступку (злочину) чи інших порушень установами;
 • створення або підтримка журналів, які нехтують контролем якості досліджень («хижацьких журналів»)

Детальна інформація про зміст цих видів дослідницьких порушень наведена на сайті журналу за посиланням Політика журналу щодо порушень доброчесної поведінки під час проведення досліджень.

Порядок розгляду звинувачень у неправомірній поведінці під час дослідження

Якщо в процесі подання, рецензування або публікації рукопису виявлено етичні порушення, то редакційна колегія застосовує наступний порядок:

 • Інформування всіх авторів та/або рецензентів про виявлені факти дослідницьких порушень, недотримання публікаційної етики та неправомірної поведінки
 • Публікування на сайті журналу офіційного повідомлення з детальним описом неправомірної поведінки.
 • Припинення розгляду та рецензування рукопису (якщо він ще не опублікований) або ретракція статті (якщо факти неетичної поведінки виявлено вже після її публікації).
 • Якщо виявлені факти етичних порушень з боку авторів є суттєвими, то редакційна колегія залишає за собою право проінформувати про це організації, де працюють автори, установи, які фінансували дослідження, або інші дослідницькі органи.

У разі порушення Політики журналу щодо порушень доброчесної поведінки під час проведення досліджень можуть бути застосовані такі санкції: 1) негайне відхилення рукопису та інших наступних рукописів, поданих автором(ами) до будь-якого журналу, засновником та/або співзасновником якого є Сумський державний університет; 2) заборона на подання до розгляду рукописів упродовж 1–2 років; 3) заборона на обіймання посади редактора та виконання обов’язків рецензента будь-якого журналу, засновником та/або співзасновником якого є Сумський державний університет.

Вищевказана інформація міститься на веб-сторінці журналу за посиланням Політика журналу щодо порушень доброчесної поведінки під час проведення досліджень.

10. Публікаційна етика

Журнал “Business Ethics and Leadership” дотримується етичних принципів COPE. Вони засновані на взаємній довірі всіх учасників видавничого процесу. Політика публкаційної етики детально описана на веб-сайті журналу:

 1. Авторство та внесок. Відповідно до видавничої політики журналу Business Ethics and Leadership та дотримуючись принципів COPE, автором (співавтором) рукопису є особа, яка або є власником ідеї, або розробляє і реалізує дослідження шляхом розповсюдження інтелектуальних та творчих доробок. При визначенні авторів і співавторів враховуються Authorship and Authorship Responsibilities proposed by the Council of Science Editors (CSE). Ролі авторів, співавторів та інших учасників дослідження визначаються International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). На сайті журналу за посиланням Авторство та авторський вклад визначено критерії авторства згідно з International Committee of Medical Journal Editors Recommendations (ICMJE Recommendations 2019), наведено шляхи визначення у статті інших осіб (крім авторів), які долучилися до її підготовки, права та обов’язки автора-кореспондента, підходи до визначення авторського внеску (контрибуції) та специфікація ролей авторів дослідження відповідно до принципів і рекомендацій СОРЕ та до CRediT – таксономії ролей учасників.
 2. Способи розгляду скарг і звернень. На сайті журналу за посиланням Політика скарг детально описані типи скарг та звернень, які приймає редакційна колегія журналу, визначена детальна процедура розгляду скарг (у вигляді блок-схеми згідно COPE див. тут), надано контакти для надання скарг та звернень. Редакційна колегія журналу “Business Ethics and Leadership” оперативно реагує на скарги. Скаржнику надсилається лист-підтвердження, у якому підтверджується факт отримання скарги та визначається кінцевий термін (не більше 7 днів), протягом якого редакційна колегія зобов’язується розглянути скаргу по суті та сповістити скаржника. У разі надходження у редакцію будь-яких скарг щодо поданих або надрукованих рукописів, редакціна колегія повинна вжити належних та розумних заходів для об’єктивного розгляду цих скарг по суті і вирішення проблеми, якщо факт етичних порушень буде підтверджено. У процесі розгляду скарги автору має надаватися право відповісти на будь-які звинувачення та надати власні коментарі по суті скарги.
 3. Конфлікти інтересів. На сайті журналу за посиланням Конфлікт інтересів детально описані випадки, у яких можуть виникати конфлікти інтересів. Окремо для кожної групи учасників публікаційного процесу (авторів, членів редакційної колегії, редакторів та рецензентів) визначено та детально описано дії для того, щоб уникнути конфлікту інтересів, вчасно повідомити про нього та врегулювати. Також визначено зміст та способи подання Заяви про конфлікт інтересів та Заяви про розкриття інформації. Детально описано зміст інтересів, які необхідно розкрити всіма учасниками публікаційного процесу, і які можуть призвести до конфлікту інтересів: фінансові інтереси (прямі чи непрямі), особисті стосунки та переконання, академічні змагання, неоплачувані посади авторів, членство в професійних організаціях, політичні чи релігійні уподобання, інституційна приналежність тощо.
 4. Відтворюваність і стійкість. Журнал “Business Ethics and Leadership” закликає дослідників зберігати прозорість щодо використовуваних даних та методології своїх досліджень, що, у свою чергу, забезпечить у подальшому відтворюваність експериментів. Публікуючи статті у журналі “Business Ethics and Leadership”, автори мають підкріплювати всі відкриті дані повним та точним описом експерименту (вихідні дані, методи та результати). Неетично та неприпустимо, щоб автори спотворювали дані або використовували неперевірену інформацію. Автори зобов’язані тестувати свої моделі та методи отримання результатів, про що в статті мають надаватися відповідні пояснення та інформація. Детальна інформація щодо політики журналу у напрямку забезпечення відтворюваності та надійності даних міститься на сайті журналу за посиланням Відтворюваність та надійність.
 5. Контроль за дотриманням етичних норм. Журнал “Business Ethics and Leadership” спирається на визначення Комітету з етики наукових публікацій (COPE) щодо контролю за дотриманням етичних норм, а саме: «Контроль за дотриманням етичних норм повинен включати, але не обмежується дотриманням політики щодо згоди на публікацію, публікації про вразливі верстви населення, проведення досліджень з використанням тварин та за участі людей з дотриманням всіх етичних норм, поводження з конфіденційними даними та етичними нормами у бізнесі/маркетингу». Детальна інформація про політику журналу щодо контролю за дотриманням етичних норм міститься на сайті журналу за посиланням Контроль за дотриманням етичних норм. Звітуючи про експерименти на людях, автори (співавтори) повинні вказати, чи відповідали дотримані процедури етичним стандартам відповідального комітету з експериментів на людях (інституційного та національного) та Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації з усіма поточними змінами та доповненнями. Звітуючи про експерименти на тваринах, автори (співавтори) повинні вказати, чи дотримувалися інституційні та національні рекомендації щодо догляду та використання лабораторних тварин.
 6. Інтелектуальна власність. Редакційна колегія журналу “Business Ethics and Leadership” дуже серйозно ставиться до проблем порушення авторських прав, наукової етики, плагіату чи інших порушень найкращої практики публікацій та зосереджена на захисті прав авторів. Автори (співавтори) гарантують, що їхній рукопис є оригінальним, не порушує прав інтелектуальної власності, а також те, що цей матеріал раніше ніде не публікувався та не надсилався до друку в інші журнали. Авторські права на всі статті, опубліковані в “Business Ethics and Leadership”, зберігаються за автором (авторами) статті. Усі статті мають ліцензію відкритого доступу Creative Commons CC BY. Якщо автори використовували раніше опубліковану інформацію (текст, рисунки, таблиці та ін.) і цей матеріал не має авторського права або є публічною власністю, то додатковий дозвіл на повторне його оприлюднення не потрібен. На сайті журналу за посиланням Авторське право та ліцензування наведено перелік випадків, за яких не потрібно отримувати дозвіл на використання інформації. Якщо опублікована раніше інформація має авторське право, то перед подачею статті до розгляду необхідно отримати дозвіл від видання, де ця інформація була опублікована вперше, на її повторну публікацію. Випадки, коли такий дозвіл необхідно отримати, а також спосіб, у який слід підтвердити факт отримання дозволу на публікацію відповідної інформації, детально описані на сайті журналу за посиланням Авторське право та ліцензування.
 7. Обговорення та виправлення після публікації. На сайті журналу за посиланням Політика внесення виправлень викладено політику стосовно внесення виправлень, корегувань та доповнень в уже опубліковані статті, публікації заяв про видалення статті, а також повідомлень редактором читачів про початок розслідування журналом певних питань щодо опублікованої статті та заяв редакторів, які попереджають читачів про серйозні занепокоєння щодо цілісності публікації. На сайті журналу за посиланням Відкликання (ретракція) викладено політику журналу стосовно відкликання публікації, тобто оповіщення читачів про те, що стаття містить недійсні результати. Вона базується на інструкціях COPЕ (COPE Council. COPE Guidelines: Retraction Guidelines.) та рекомендаціях Європейської асоціації наукових редакторів. Відкликання здійснюється у разі виявлення чітких доказів того, що результати дослідження є помилковими та ненадійними, через неетичну поведінку, навмисну або ненавмисну помилку. Чітко визначено, за чиєю ініціативою та у яких випадках може здійснюватися ретракція статті, зміст Повідомлення про відкликання статті та наведено посилання на форму, яку має заповнити ініціатор відкликання статті.
 8. Інклюзивна мова. Журнал “Business Ethics and Leadership” закликає авторів статей використовувати інклюзивну мову викладення матеріалу, визнаючи цим різноманітність, індивідуальні відмінності та рівні можливості людей, демонструючи повагу до кожної особистості. Мова написання рукопису не повинна містити ознак вікової, расової, етнічної, культурної, гендерної, фізичної та іншої дискримінації.

11. Періодичність видання

Журнал “Business Ethics and Leadership” виходить щоквартально (березень, червень, вересень, грудень) з 2017 року. Графік публікації зазначений на головній сторінці сайту журналу.

12. Доступ

Журнал “Business Ethics and Leadership” є виданням з відкритим доступом. Редакційна колегія дотримується принципів Будапештської ініціативи відкритого доступу 2002 року, яка під «відкритим доступом» розуміє вільний доступ до вмісту статті в Інтернеті, що «дозволяє будь-яким користувачам читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей, сканувати їх для індексації, передавати їх як дані програмному забезпеченню або використовувати в будь-яких інших законних цілях без фінансових, правових чи технічних перешкод, окрім тих, які невіддільні від отримання доступу до самого Інтернету. Єдиним обмеженням щодо відтворення та розповсюдження та єдиною роллю авторського права в цій сфері має бути надання авторам контролю над цілісністю їхньої роботи та право на належне визнання та цитування». Позначки про відкритий доступ до текстів статей представлені як на головній сторінці на сайті журналу, так і біля кожної статті у змісті відповідного номеру. За посиланням читачі мають доступ до всіх номерів журналу, а за посиланням – до вмісту останнього номеру журналу.

Журнал підтримує такі ініціативи: Будапештська ініціатива відкритого доступу, Берлінська декларація про відкритий доступ до знань у галузі природничих та гуманітарних наук, Ініціатива за відкриті посилання (I4OC), дотримується рекомендацій Асоціації наукових видавців відкритого доступу (OASPA), Каталогу журналів відкритого доступу (DOAJ), долучився до сервісу Cited-by (CrossRef).

13. Архівування

Архівування та зберігання контенту журналу “Business Ethics and Leadership” забезпечується шляхом:

 • архівування сайту (весь цифровий контент (у форматі XML і PDF) зібрано на єдиному хмарному сервері, який доступний для читачів онлайн. У будь-якому випадку резервна копія цифрового вмісту (в обох форматах XML і PDF) зберігатиметься протягом 24-36 годин);
 • реферування/індексування (журнал індексується у багатьох наукометричних базах даних та зберігається на агрегаторах контенту, повний перелік яких представлений на сайті журналу за посиланням);
 • самоархівування (прийняті статті можуть бути заархівовані авторами у своїх інституційних репозитаріях або на особистих веб-сайтах/сторінках. Але при цьому важливо, щоб автори зазначили: The published paper is available at http://dx.doi.org/[DOI of the document]. Це дозволить ідентифікувати назву журналу та видавця);
 • Розміщення у незалежних та місцевих архівах (читачі матимуть доступ до рукописів локального eSSUIR (Електронний інституційний репозитарій СумДУ) ) та незалежних архівів (Національна бібліотека України імені Вернадського, Sherpa Romeo, Portico).

Детальна інформація про політику архівування представлена на сайті журналу за посиланням Політика цифрового архівування та збереження.

14. Джерела надходжень

Джерелами надходжень журналу є плата, яку автори, установи або спонсор дослідження сплачують за обробку статті, коли її приймають до публікації після рецензування (платежів за подання чи рецензування немає). Вони покривають витрати на редагування копій, форматування тексту, створення малюнків і таблиць тощо. Ця плата також включає адміністрування процесу рецензування, архівування статей, адміністрування сайту (розміщення статей на сайті, його супровід та підтримка), промоцію журналу та статей (розповсюдження контенту журналу, обслуговування служб індексування тощо) та підтримку клієнтів. Детальна інформація зазначена за посиланнями Плата за публікацію та дисконти та Плата за опублікування статті для країн, що розвиваються.

Крім того, джерелами надходжень журналу є також і плата за підготовку підбірки статей (тематичної колекції) під індивідуальний запит авторів або читачів. Підбірка статей, опублікованих у різних номерах журналу, може бути замовлена за будь-яким критерієм (певна тема, автор чи група авторів, автори з певної країни, регіону, університету чи установи тощо). Ціна підготовки такого тематичного збірника (підбірки статей) під конкретний запит узгоджується окремо. Детальна інформація зазначена за посиланням..

Оскільки Центр ARMG Publishing функціонує на матеріально-технічній базі Сумського державного університету як міжінститутський центр, то університет надає інституційну, організаційну, інформаційну та технічну підтримку при виданні журналу.

15. Реклама

Журнал “Business Ethics and Leadership” не зацікавлений у рекламі комерційних продуктів і послуг. Редакційна колегія сприяє просуванню наукових конференцій, книг, видавництв, послуг та/або продуктів, які сприяють навчанню впродовж життя та розширюють освітню та наукову співпрацю. Рішення щодо реклами підлягають затвердженню засновниками, видавцем, керівником Центру ARMG Publishing та головними редакторами. Реклама не впливає на рішення щодо публікації статей. Детальна інформація зазначена за посиланням на сайті.

16. Прямий маркетинг

Промоція журналу та/або окремих статей здійснюється з дотриманням принципів публікаційної етики, інформація є правдивою та не вводить в оману читачів чи авторів. Це реалізується через email-маркетинг, співорганізацію конференцій та інших наукових заходів, професійні соціальні мережі; профільні асоціації, платформи, організації та партнерів журналу, а також інші рекламні заходи. Детальна інформація зазначена за посиланням на сайті.