Порівняльний аналіз Міжнародних стандартів фінансової звітності та системи Загальноприйнятих Принципів Бухгалтерського Обліку США

jr2
Зміст
14-22
10.21272/fmir.1(1).14-21.2017

Завантажити: Перегляди: Завантаження: