Внесення виправлень та коригувань

Усі журнали ARMG Publishing дотримуються однакової політики стосовно внесення виправлень або оновлень в уже опубліковані статті, публікації заяв про відкликання статті, а також повідомлень редактором читачів про початок розслідування журналом певних питань щодо опублікованої статті та заяв редакторів, які попереджають читачів про серйозні занепокоєння щодо цілісності публікації. 

Виправлення застосовуються у випадку, коли редакцією була допущена серйозна помилка під час підготовки статті для друку у журналі, включаючи невнесення фактичних виправлень, які вимагали автори, протягом терміну, встановленого журналом і відповідно до політики журналу. Суттєвою вважається помилка, яка впливає на наукові досягнення, наукову достовірність статті, репутацію журналу або авторів.

Корективи — це повідомлення про суттєву помилку, допущену авторами рукопису, що впливає на наукову цілісність опублікованої статті, репутацію авторів чи журналу. Якщо автори побачили незначну помилку у своїй статті і бажають її виправити, актор-коррекспондент має надіслати на адресу редакції оновлену версію тексту рукопису з приміткою «Виправлення» та додаток до неї, у якому ретельно пояснити зміст та необхідність виправлень. У разі виправлення або коректив PDF-файл виправленої статті буде додано до онлайн-версії оригінальної статті, а між статтею із виправленнями/корективами і оригінальною статтею буде створено посилання, щоб повідомити читачів та інших користувачів/системи про корективи.

У той же час, якщо пропоновані авторами корективи статті є суттєвими, змінюють висновки або наукові результати, тобто суттєвим чином видозмінюють змістовне наповнення початкової версії статті, редакційна колегія може прийняти рішення про повторне розгляд та рецензування цієї статті.

Доповнення – це повідомлення про додавання до прорецензованої статті інформації, наприклад, у відповідь на запит читача про роз’яснення. Доповнення не суперечать змісту оригінального рукопису, але якщо автор ненавмисно пропустив важливу інформацію, доступну на той час, цей матеріал може бути опублікований як доповнення до статті після проходження процесу рецензування. Доповнення публікуються рідко і лише тоді, коли, на думку редакторів, воно має вирішальне значення для розуміння читачем значної частини опублікованого тексту.

Замітка редактора – це повідомлення читачів про початок вивчення редакційною колегією журналу певних питань, які з’явилися вже після публікації статті. В такому випадку це оголошення публікується на сайті журналу, а також зазначається на HTML-версії опублікованої статті.

Редакційний вираз занепокоєння — це заява редакційної колегії, яка попереджає читачів про серйозні занепокоєння щодо цілісності публікації. Його публікують онлайн, він має DOI та індексується у провідних наукометричних базах даних, таких як Web of Science і Scopus.

Після завершення розслідування опубліковані Замітки редактора або Редакційний вираз занепокоєння зазвичай замінюється виправленням статті або її відкликанням.

Журнал “Financial Markets, Institutions and Risks” залишає за собою право видалити статтю зі свого веб-сайту та онлайн-баз даних. Це станеться лише в тому випадку, якщо стаття явно має наклепницький характер або порушує законні права інших осіб, або якщо вона є предметом ухвали суду, чи інформація, яка міститься в статті, може становити серйозний ризик для здоров’я. У такому випадку текст буде замінено надписом із зазначенням, що статтю видалено з юридичних причин, а метадані (назва та автори) збережуться.

Вирішення проблем після публікації статті

Ми прагнемо ретельно досліджувати занепокоєння, висловлені безпосередньо авторами та читачами. Автори завжди мають змогу відповісти на висловлені зауваження.

Залежно від серйозності проблеми можуть виникнути наступні наслідки:

1) Рукопис може бути відхилено та повернено автору, якщо він все ще перебуває на розгляді.

2) Якщо стаття вже була опублікована онлайн, то залежно від характеру та серйозності проблеми: а) може бути опубліковано виправлення або доповнення; б) може бути опублікована замітка редактора або редакційний вираз занепокоєння; с) стаття може бути відкликана.

Ми прагнемо до прозорого інформування читачів. Зазвичай розслідування редакцією певної проблеми потребують певного часу, враховуючи складний характер дискусій і потребу в оригінальних даних і експертному висновку. Ми публікуватимемо редакційні замітки та/або вирази занепокоєння для наших читачів, як тільки стане відомо про проблеми, пов’язані з публікаціями.