Моделі ціноутворення активів та здатність до вибору акцій менеджерів фонду спільного інвестування в Індії: емпіричні оцінки відкритих схем зростання капіталу

fmir Зміст49-62

Завантажити: Перегляди: Завантаження: