Контроль за дотриманням етичних норм

Журнал “Health Economics and Management Review” дотримується етичних принципів, описаних в політиці щодо дотримання публікаційної етики та декларації про запобігання зловживань у публікаційній діяльності. Вони ґрунтуються на взаємній довірі всіх учасників процесу публікації та бажанні дотримуватися принципів публікаційної етики. Редакційна колегія журналу спирається на визначення Комітету з етики наукових публікацій (COPE) щодо контролю за дотриманням етичних норм, а саме: «Контроль за дотриманням етичних норм повинен включати, але не обмежується дотриманням політики щодо згоди на публікацію, публікації про вразливі верстви населення, проведення досліджень з використанням тварин та за участі людей з дотриманням всіх етичних норм, поводження з конфіденційними даними та етичними нормами у бізнесі/маркетингу». Згідно з цим визначенням, редакція журналу у своїй роботі дотримується етичних принципів.

Ми суворо дотримуємося рекомендацій Комітету з етики наукових публікацій (COPE), які заохочують впровадження загальноприйнятих академічних стандартів. Крім цього, журнал “Health Economics and Management Review” докладає максимум зусиль, щоб виявляти будь-які ознаки плагіату, неналежного дотримання етичних норм або шахрайських дій, які ставлять під сумнів нашу цілковиту відданість достовірним науковим дослідженням.

Автори рукописів повинні додати Декларацію про надання згоди, якщо у науковій статті подано дослідження за участю людей. Необхідно додати таке твердження: «Інформована згода була надана усіма суб’єктами, залученими до дослідження» АБО «Суб’єкт відмовився надавати згоду з ПРИЧИНИ (будь ласка, надайте детальне обґрунтування)». Оберіть позначку «Не застосовується», якщо люди не брали участі в експерименті. Декларація може не надаватися за умови, якщо люди не є об’єктом дослідження.