Інструкції для редакторів

Члени редакційної колегії журналу HEM є кваліфікованими фахівцями у своїх галузях та різних ключових темах, які розглядаються в журналі. Вони працюють в освітніх і наукових установах і дотримуються Кодексу поведінки редакторів журналів.

Редакційна колегія постійно переглядається та оновлюється. Усі неактивні учасники виключаються, а нові додаються. Усі члени запрошуються до Редакційної ради листом-запрошенням.

Головні редактори та члени редакційної колегії журналу HEM несуть відповідальність перед авторами, які надсилають свої статті до журналу, перед рецензентами, які коментують статті та дають рекомендації до публікації, до читачів та наукової спільноти, власників/ видавців журналів і громадськості в цілому.

Головні редактори передають частину відповідальності та обов’язків членам редакційної колегії та інформують їх про зміни у видавничій політиці журналу.

Головний редактор повинен брати до уваги всі думки та пропозиції щодо вдосконалення редакційної політики, висловлені авторами, рецензентами, членами редакційної колегії, читачами, власниками/видавцями журналу, представниками експертної спільноти та наукової громадськості.

Будь-який дослідник може виступити з власною ініціативою щодо участі у складі редакційної колегії журналу HEM. Для цього необхідно надіслати електронного листа на офіційну поштову скриньку головних редакторів журналу та додати резюме, де претендент має вказати освіту, афіліацію, наукові інтереси, діяльність, список публікацій, список журналів, в яких він/вона є редактором або рецензентом, контактний e-mail та посилання на особисту сторінку в університеті. Подання претендента буде розглядатися редакційною колегію, про результати претенденту буде повідомлено електронною поштою. Підбір нових членів редакційної колегії відбувається дуже ретельно, з огляду на дослідницький авторитет претендентів у галузях, що відповідають тематиці журналу, готовність та можливості бути активними учасниками редакційної діяльності.

Усім членам редакційної колегії HEM наполегливо рекомендується дотримуватися основних практик COPE. Вони вирішують, які з поданих до журналу статей будуть опубліковані. Члени редколегії допомагають прийняти рішення щодо надісланого рукопису.

Головні редактори та члени редакційної колегії повинні:

 • оцінювати надіслані рукописи на основі їх важливості, оригінальності, обґрунтованості, ясності, відповідності тематиці журналу, незалежно від раси, гендерної приналежності, статевої орієнтації, етнічного походження, громадянства, релігійних переконань, політичної філософії чи інституційної приналежності;
 • підтримувати та заохочувати послідовну етичну політику журналу та підтримувати зменшення академічно-неправомірної поведінки;
 • забезпечувати конфіденційність процесу рецензування та не розкривати інформацію про статтю будь-кому, крім авторів, рецензентів і видавця;
 • працювати з авторами, рецензентами та членами редакційної колегії, щоб переконатися, що вони отримують достатню інформацію щодо публікаційної етики та видавничої політики;
 • сприяти дотриманню принципів справедливості, неупередженості та своєчасності в реалізації видавничої політики журналу;
 • відмовитися від опрацювання рукопису при наявності конфлікту інтересів внаслідок конкурентних, спільних чи інших відносин з будь-яким із авторів, компаній, установ, пов’язаних із рукописом;
 • не використовувати у власних дослідженнях неопубліковані матеріали, розкриті в поданих статтях, без письмової згоди авторів.

Обов’язки головних редакторів перед членами редколегії журналу HEM:

 • залучати до роботи в якості членів редакційної колегії кваліфікованих та активних вчених, які сприяють розвитку та просуванню журналу;
 • інформувати членів редакційної колегії про їхні очікувані функції та обов’язки, зокрема щодо підтримки та просування журналу; активного заохочення дослідницької спільноти до подання статей для публікації та до участі у роботі журналу в якості запрошених рецензентів тощо.
 • регулярно консультуватися з членами редколегії, щоб врахувати їхні ідеї щодо формування видавничої політики журналу та поради щодо удосконалення редакційних процесів; інформувати їх про будь-які зміни в політиці журналу.

Обов’язки головних редакторів та членів редколегії журналу HEM перед авторами:

 • ставитися до всіх авторів чесно, ввічливо, об’єктивно та прозоро;
 • поважати права інтелектуальної власності авторів;
 • забезпечувати своєчасну публікацію прийнятих рукописів, своєчасно знайомити авторів з усіма редакційними стандартами та змінами редакційної політики;
 • надавати вказівки та рекомендації авторам щодо підготовки та подання рукописів;
 • регулярно переглядати інструкції для авторів, що розміщуються на сайті журналу;
 • слідкувати за дотриманням авторами статей вимог журналу щодо критеріїв авторства;
 • забезпечити рецензування всіх рукописів висококваліфікованими рецензентами, створити ефективну, доброчесну та прозору систему рецензування статей, постійно працювати над її вдосконаленням;
 • бути уважними щодо реальних або явних конфліктів інтересів всіх видів та форм, між будь-якими учасниками видавничого та редакційного процесу, забезпечувати їх уникнення або належне врахування (у випадках, якщо їх не можна уникнути).

Обов’язки головних редакторів та членів редколегії журналу HEM перед рецензентами:

 • дотримуватись принципів COPE в процесі організації рецензування рукописів та співпраці із рецензентами;
 • забезпечувати відповідність експертного досвіду та наукових інтересів рецензента тематиці того рукопису, який йому пропонується прорецензувати;
 • у разі відмови рецензента від запрошення прорецензувати рукопис, ввічливо приймати відмову та сподіватися на спільну роботу найближчим часом;
 • забезпечувати незалежність та прозорість процесу рецензування;
 • надавати на запит рецензентів будь-які пояснення щодо видавничих та редакційних процедур;
 • погоджувати із рецензентом тривалість часу, який відводиться на рецензування статті, переконатися у можливостях рецензента якісно виконати свою роботу у відведений для цього час, контролювати недопущення оголошених на сайті журналу термінів рецензування статей;
 • поважати думку рецензентів;
 • заохочувати рецензентів розглядати питання етики та дослідницької неправомірної поведінки в статтях, поданих до журналу;
 • формувати та регулярно оновлювати пул зовнішніх запрошених рецензентів, чиї наукові інтереси та академічна експертиза відповідають тематичним напрямкам журналу;
 • припиняти подальшу співпрацю з тими рецензентами, які хоча б один раз надали рецензії низької якості, порушили терміни рецензування, припустилися порушень публікаційної етики або видавничої політики журналу.

Обов’язки головних редакторів та членів редколегії журналу HEM перед читачами:

 • регулярно докладати зусиль для покращення якості журналу, забезпечення відповідності кращим світовим практикам видавничої справи;
 • розміщувати на сайті журналу лише достовірну інформацію про журнал, членів редакційної колегії, запрошених зовнішніх рецензентів, щодо публікаційної етики та видавничої політики;
 • докладати зусиль для заохочення до публікації цікавих статей високої наукової якості, які привернуть увагу читачів;
 • забезпечувати представлення як друкованої, так і онлайн версії журналу у зручному для читача форматі;
 • уникати публікації рукописів, в яких міститься недостовірна або неетична інформація, наявний прямий або прихований конфлікт інтересів;
 • забезпечувати неупередженість та прозорість системи рецензування статей;
 • забезпечувати своєчасність виходу номерів журналу відповідно до встановленого графіка;
 • гарантувати постійний, вільний та безкоштовний доступ до вмісту статей на сайті журналу;
 • гарантувати розгляд та відповідне реагування на будь-які скарги та пропозиції читачів;
 • сприяти якомога більш широкому розповсюдженню журналу через бібліотечні агрегатори;
 • підтримувати на високому рівні якість контенту сайту журналу та безперебійність його роботи.