Політика щодо запозичень (плагіату)

Редакційна колегія журналу «Mаркетинг і менеджмент інновацій» дотримується етичних стандартів у публікаційній та науковій сферах, а також принципів COPE. Перед відправкою на рецензування всі статті перевіряються на оригінальність та наявність запозичень (плагіату). Відповідно до політики журналу, до розгляду приймаються статті, які містять лише власні ідеї авторів та результатів їх досліджень.

Журнал «Mаркетинг і менеджмент інновацій» використовує StrikePlagiarism.com і iThenticate для перевірки статей на оригінальність та наявність запозичень (плагіату).

Інструмент iThenticate – це один із інструментів перевірки статей на оригінальність та наявність запозичень (плагіату), розроблений асоціацією видавців PILA та зареєстрований в міжнародній науковій та дослідницькій інформаційній базі CrossRef. iThenticate є найбільш широковживаним інструментом перевірки на оригінальність та наявність запозичень (плагіату) серед провідних видавців та вчених. Використання iThenticate дозволяє завчасно виявити потенційний плагіат ще до публікації робіт.

Система StrikePlagiarism.com визнана ENAI (Європейська мережа академічної доброчесності) однією з найкращих антиплагіатних систем. Дана система є найбільш зручною для використання навчальними закладами, видавництвами та іншими організаціями. Plagiat.pl працює в 20 країнах (Польща, Німеччина, Іспанія, LATAN, Україна, Румунія, Філіппіни, Грузія, Болгарія тощо).

Обидві програми забезпечують процес перевірки статті з детальними звітами, у яких: усі запозичення позначено кольором; є список посилань на першоджерела; відсоток оригінальності та запозичень (плагіату).

Плагіат – це присвоєння ідей, методології, результатів або фраз іншої особи без відповідного цитування у тексті. Він може проявлятися в різних формах від дослівного копіювання до перефразування. Виокремлюють наступні форми плагіату:

  • Дослівний – форма плагіату, коли автори копіюють дослівно текст дослідження без відповідного узгодження з першоджерелом або без належного цитування.
  • Суттєвий – форма плагіату, коли автори копіюють значну частину тексту без дозволу або без належного цитування. При цьому оцінюється питома вага скопійованого тексту у загальному обсязі.
  • Перефразування – найскладніша форма плагіату, без дослівного копіювання.

До розгляду не приймаються статті, які містять будь-яку форму запозичень (плагіату). Наявність запозичень (плагіату) у статті свідчить про неетичну та непрофесійну поведінку автора (співавторів) і негативно впливає на репутацію автора (співавторів) та видавця.

У разі порушення політики щодо наявності запозичень (плагіату) до автора (співавторів) можуть бути застосовані такі санкції:

  • Негайне відхилення поданого матеріалу та інших наступних рукописів, поданих автором(ами) до будь-якого з журналів ARMG Publishing.
  • Заборона подання матеріалів строком на 1–2 роки.
  • Заборона виступати в якості редактора або рецензента будь-якого з журналів ARMG Publishing.