Архівування

Автори можуть ділитися своїми дослідженнями різними способами.

Препринти (авторська версія статті перед поданням до журналу для експертного оцінювання). Автори можуть розмістити подану версію рукопису на своєму персональному веб-сайті, в інституційному репозитарії або предметному репозитарії, такому як arXiv, RePEc, Research Gate та ін.

Прийнята версія автора (версія після процесу рецензування, але перед остаточною публікацією електронної версії журналу). Автори можуть опублікувати прийняту версію автора на своєму персональному веб-сайті, в блогах або в інституційному репозитарії.

Остаточна версія статті (фіксована версія опублікованої статті). Опублікована стаття може бути використана для власних навчальних цілей або для індивідуального представлення колегам, за умови, що стаття не буде використана для комерційних цілей, через комерційні платформи, якщо автор обрав ліцензію CC-BY, або платформа має договір з видавцем журналу.

Під час поширення або повторного використання статті автор має надавати посилання на відповідне DOI для опублікованої версії статті журналу.