Том 10 Випуск 1

Том 10 Випуск 1, 2019

опубліковано 30 Березня, 2019

М. Саакян, А. Суварян, М. Борковська-Нішчота, Е. Шиманська

Формування та розвиток туристичних кластерів: на прикладі Польщі та Вірменії

Сторінки: 21-33

М. Ш. Алам, М. О. Фарук, М. З. Алам, М. О. Гані

Брендинг закладів вищої світи: проблеми та перспективи

Сторінки: 34-45

В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва, А. В. Євдокимова

Системне моделювання розвитку інноваційних проектно-орієнтованих підприємств

Сторінки: 105-131

З.-М. В. Задорожний, В. В. Ясишена

Нематеріальні активи як об’єкт обліку і управління

Сторінки: 132-142

О. Переіра, М. Дж. Рапосо

Комунікативні навички в інноваційній економіці

Сторінки: 182-195

Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, О. В. Рябенков, О. М. Діденко

Оцінювання ризику втрати вартості в умовах інноваційних трансформацій підприємства

Сторінки: 229-237

А. Верденхофс, Т. Тамбовцева

Еволюційний розвиток сегментації споживачів в епоху Big Data

Сторінки: 238-243