Том 8 Випуск 3

Том 8 Випуск 3, 2018

опубліковано 30 Вересяня, 2018

І. Кендюхов, М. Тваронавісіене

Управління інноваціями в умовах сталого економічного зростання

Сторінки: 33-42

Н.В. Корж, В.В. Соколовська, Г.В. Іванченко

Оцінка ефективності використання соціального капіталу

Сторінки: 60-68

М.А. Окландер, Т.О. Окландер

Сегментування і комунікації в цифровому маркетингу

Сторінки: 69-78

Н.О. Бабуріна, О.О. Тарханова, О.Б. Федорова

Інноваційні підходи залучення заощаджень населення в сучасній економіці

Сторінки: 187-197

О.Ю. Ємельянов, А.Л. Висоцький, А.В. Симак, Т.О. Петрушка

Методичні засади оцінювання попиту на продукцію машинобудівних підприємств

Сторінки: 198-212

Н.Є. Летуновська, О.Ю. Далечін, К.О. Бєляєва

Практичні аспекти бізнес-планування в системі реалізації інвестиційного проекту

Сторінки: 226-235

Г.О. Комарницька, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко

Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України

Сторінки: 336-345