Том 9 Випуск 4

Том 9 Випуск 4, 2018

опубліковано 30 Грудня, 2018

М. Ващенко, Л. М. Таранюк, Ю. І. Данько, К. В. Таранюк

Оцінювання технологічної готовності країн світу до впровадження радикальних інновацій

Сторінки: 86-97

Е. Ропушинська-Сурма, М. Венглаж

Віртуальна електростанція як мережа співробітництва

Сторінки: 136-149

Л. Джейсевічуйте-Уфартіен, І. Скаккаускіене

Вплив споживчої поведінки на імідж жіночого волейболу в Литві

Сторінки: 179-190

Л. В. Козарезенко, Ю. М. Петрушенко, О. І. Тулай

Інновації в управлінні публічними фінансами сталого людського розвитку

Сторінки: 191-202

Л. Мура, М. Марчевська, М. Дубравська

Словацький роздрібний бізнес: панельна регресійна модель

Сторінки: 203-211

П. С. Берзін, О. В. Шишкіна, О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко

Інновації в ризик-менеджменті ділової активності економічних агентів

Сторінки: 221-233

A. Мігала-Вархол, М. Пастернак-Маличка

Рівень життя населення країн ЄС: вплив освіти та інновацій

Сторінки: 307-315

А. Я. Кузнєцова, Н. І. Козьмук, І. В. Жеребило, О. В. Сидорова, М. С. Зварич

Сутність ритейлу та розвиток інноваційних механізмів банківського ритейлу в Україні

Сторінки: 316-331