Коефіцієнт прийняття статей

Кількість статей, опублікованих у журналі “SocioEconomic Challenges”: 2017 р. – 39; 2018 р. – 40; 2019 р. – 41; 2020 р. – 47; 2021 р. – 52.

Дотримуючись принципів COPE, редакція, члени редколегії та рецензенти журналу “SocioEconomic Challenges” постійно працюють над популяризацією журналу, підвищенням ефективності процесу рецензування рукописів.

Саме тому частина статей, які подаються авторами для розгляду та рецензування, отримують відмову у публікації в журналі “SocioEconomic Challenges”. Основні причини відмови у публікації статті наведено в Політиці щодо недобросовісної поведінки та в Процесі рецензування.

Місце роботи автора, країна проживання, раса чи віросповідання не можуть вплинути на рішення редакційної колегії щодо прийняття або відмови у публікації рукопису.

Усі автори повинні дотримуватися принципів публікаційної етики журналу. Тематика статей має відповідати спеціалізації журналу “SocioEconomic Challenges”.

Крім того, велика увага приділяється рівню англійської мови, якою підготовлено статтю. Стаття має бути написана професійною академічною англійською мовою, вона не повинна містити орфографічних, стилістичних та пунктуаційних помилок. У разі невиконання зазначених вище вимог, стаття може бути відхиленою редакційною колегією.

Коефіцієнт прийняття статей – це відношення кількості рукописів, прийнятих до друку у журналі за рік, до загальної кількості статей, поданих на розгляд редколегії за рік. Для журналу “SocioEconomic Challenges” цей коефіцієнт становить приблизно 25-30%.

Помічник головного редактора журналу “SocioEconomic Challenges” готовий відповісти на всі питання авторів щодо термінів розгляду, прийняття та рецензування статей. Будь ласка, пишіть на електронну пошту sec_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

Також автори можуть знайти всю необхідну інформацію щодо процедури подання та публікації статей на сайті журналу Процедура розгляду та публікації матеріалів або зв’язатися безпосередньо з головними редакторами.

Редакція журналу зобов’язана інформувати всіх авторів про кожний етап видавничого процесу.

У середньому прийняття рішення про публікацію статті після подання рукопису до редакції займає 70 днів.