Відтворюваність і надійність

Журнал «Соціально-економічні виклики» закликає дослідників зберігати прозорість щодо використовуваних даних та методології своїх досліджень, що, у свою чергу, забезпечить у подальшому відтворюваність експериментів.

Публікація статті у журналі «Соціально-економічні виклики», який є журналом відкритого доступу, передбачає, що автори погоджуються зробити відкритими для наукової спільноти та читачів всіх аспектів, пов’язаних з опублікованим дослідженням. Відкрите представлення у статтях вихідних даних для проведення дослідження, технологій та методів проведення досліджень, отриманих дослідницьких результатів забезпечує можливість відтворення в майбутньому іншими вченими подібних експериментів, їх вдосконалення та розвитку.

Виходячи з цього, публікуючи статті у журналі «Соціально-економічні виклики», автори мають підкріплювати всі відкриті дані повним та точним описом експерименту (вихідні дані, методи та результати). При цьому важливо описати детально як початкову ідею проведення експерименту (дослідження), так і отримані кінцеві результати.

Надання авторами в статті детального опису всіх цих даних не лише сприяє прозорості наукової діяльності та відтворюваності експериментів в подальшому, а й дозволяє рецензентам або редакторам більш глибоко аналізувати матеріали дослідження, якщо вони визнають це необхідним для прийняття редакційних рішень.

Журнал «Соціально-економічні виклики» прагне публікувати лише надійні результати наукових досліджень, що підтверджується використанням авторами перевірених методів та моделей. Неетично та неприпустимо, щоб автори спотворювали дані або використовували неперевірену інформацію. Автори зобов’язані тестувати свої моделі та методи отримання результатів, про що в статті мають надаватися відповідні пояснення та інформація.

Оскільки редакція журналу «Соціально-економічні виклики» не обмежує авторів щодо обсягу рукописів, то доцільним є присвятити частину рукопису детальному викладенню вихідних даних для проведення дослідження, технологій та методів проведення досліджень, отриманих дослідницьких результатів.

В окремих випадках на запит редакції автори повинні надати доступ до первинних даних або додаткову інформацію та пояснення про методологію та аналітичні дані, методи та прийоми, на основі яких були отримані результати, описані у поданій статті.

Виходячи з цього, редакція просить авторів зберігати вихідні дані та розрахунки протягом розумного періоду часу та розміщували набори або підмножини вихідних даних, використаних під час створення статті, в інтернеті. Доступ до даних, що лежать в основі опублікованих результатів, допомагає забезпечити успішне відтворення досліджень у подальшому.

Редактори повністю підтримують зусилля авторів щодо обміну даними. Іноді буває складно чи неможливо забезпечити відтворюваність, але ми сподіваємось на професіоналізм авторів. Окремі законодавчі обмеження щодо обміну та повторного використання даних (зокрема – авторські права, угоди про дарування тощо), є складними, міжнародно неоднорідними та створюють певні перешкоди для відтворення наукових експериментів. Суспільство може отримати найбільшу користь від наукової діяльності, якщо дані можна буде вільно повторно використовувати без юридичних чи інших перешкод для нових відкриттів. Для того, щоб вирішити проблеми відтворюваності, зацікавлені сторони з усього дослідницького співтовариства повинні співпрацювати та об’єднуватися для створення продуктивної дослідницької культури, яка заохочує та включає методи відтворюваності.