Політика журналу щодо порушень доброчесної поведінки під час проведення досліджень

Редакція журналу ретельно стежить за дотриманням етичних ідеалів Комітету з етики наукових публікацій (COPE) і виступає проти будь-яких дій, що свідчать про порушення доброчесної поведінки під час проведення дослідження. Велика увага приділяється перевірці статей на оригінальність та запобіганню академічному плагіату. Ознайомитися із рекомендаціями можна у Положенні про запобігання академічному плагіату.

Випадки, в яких дія визнається недоброчесною поведінкою під час проведення досліджень:

1) неврегульованість авторства на статтю. Згідно з політикою нашого журналу всі автори повинні бути зазначені у списку авторів у Супровідному листі, який подається до редакції разом із рукописом. Особа вважається автором, якщо вона несе відповідальність за конкретний аспект дослідження, підготовку роботи до публікації або зробила внесок в унікальність ідеї, проєкту чи дослідження, і визнає свій внесок в остаточній версії роботи. Невеликий внесок може бути не зарахований до авторства, але автори та співавтори мають право висловити вдячність будь-якій особі за внесок у дослідження, зазначивши її у розділі «Подяка», навіть якщо її внесок невеликий або згадка про неї є доречною, або за умов надання особою будь-якої допомоги. Згідно з нашою політикою, автори та співавтори поданих статей повинні заповнити форму супровідного листа із зазначенням в ньому всіх співавторів та їх згоди на публікацію статті.

2) повторне подання рукопису до розгляду/публікації: фактично йдеться про подання або публікації одного й того ж дослідження у двох журналах як одночасно, так і з різницею у кілька років.

3) надмірна публікація, відома як «публікація салямі», позначає практику подання окремих частин одного дослідження у два чи більше журнали, або наявність опублікованих раніше результатів дослідження без зазначення посилань на них, дозволу чи обґрунтування. Самоплагіат розцінюється як надмірна публікація, що передбачає повторне використання або привласнення ідей з раніше опублікованих робіт без належного зазначення їх авторства. Часто така поведінка може бути ненавмисною. Автор зазвичай повинен сам зазначити факт використання раніше опублікованих матеріалів дослідження, що дозволяє оцінити ступінь використання автором подібної інформації.

4) маніпуляції з цитуваннями. Про маніпуляції з цитуваннями свідчать такі дії:

  • надмірне цитування досліджень автора самим автором (тобто самоцитування авторів) винятково з метою збільшення числа посилань на наукові роботи автора;
  • надмірне цитування статей із журналу, в якому автор публікує наукову статтю винятково з метою збільшення кількості цитувань журналу;
  • надмірне цитування роботи іншого автора чи журналу, або так зване «почесне» цитування (наприклад, цитування статті головного редактора журналу, до якого подається рукопис, або відомого вченого в галузі науки, в якій працює дослідник).

5) фальсифікація даних. Якщо буде встановлено, що дані, отримані в результаті проведеного дослідження, зазнали маніпуляцій або були сфальсифіковані, поданий до редакції рукопис буде відхилено.

У разі порушення Політики журналу щодо порушень доброчесної поведінки під час проведення досліджень можуть бути застосовані такі санкції:

  1. Негайне відхилення рукопису та інших наступних рукописів, поданих автором(ами) до будь-якого журналу, видавцем якого є Сумський державний університет.
  2. Заборона на подання до розгляду рукописів упродовж 1–2 років.
  3. Заборона на обіймання посади редактора та виконання обов’язків рецензента будь-якого журналу, видавцем якого є Сумський державний університет.