Внесення виправлень та коригувань

Виправлення

Авторські виправлення є засобом виправлення помилок у результаті пропуску (наприклад, імен авторів або цитат) та помилок наукового характеру, які не змінюють основних загальних результатів чи висновків опублікованої статті. Авторські виправлення включають виправлення типографських помилок, що виникають під час процесу набору тексту статті, суттєвих змін у змісті, наприклад, нові результати, виправлені значення та зміни назви та авторства не дозволяються без затвердження головного редактора. Перевірена коректура може бути відправлена автору вдруге лише у випадку численних помилок або виправлень.

Автор не може вносити будь-які виправлення до статті після остаточної публікації на веб-сторінці журналу. Кожна окрема ситуація повинна бути обговорена із головним редактором журналу.

Відкликання

Статті можуть бути вилучені, відкликані, видалені або замінені після публікації, якщо вони містять суттєві помилки, які не можуть бути виправлені шляхом опублікування помилки або виправлення, або у разі виникнення етичних порушень, які з’являються після публікації.

У разі відкликання статті, редакційна колегія дотримується Рекомендацій Комітету з публіцистичної етики щодо відкликання статті.

Скарги

Автори можуть скаржитися на видавця, редактора, рецензентів та інших членів редакційної колегії журналу, якщо вони знають про редакційне правопорушення, порушення авторських прав, публікацію без згоди чи будь-яке інше порушення. Скарги повинні бути направлені безпосередньо видавцеві або головному редактору журналу.